رصد خرده فروشی ها مربوط به آن دسته از تحقیقات کمی است که با مخاطب قرار دادن فروشگاه های بازار هدف و طراحی پرسشنامه مناسب، برای آیتم هایی نظیر برآورد سهم بازار، بررسی حضور ویترینی، روند فروش، میزان تاثیر گذاری برند، بررسی تخفیفات ارائه شده، نگرش فروشندگان و … در مورد برند و محصولات مد نظر کارفرما انجام می پذیرد تا راه گشای اعمال سیاست های آتی پخش، فروش و عرضه محصولات جدید باشد.